טהרת המשפחה

לימוד והדרכה

קדיש

אמירת קדיש לעילוי נשמה

הכשרת מטבחים

אוכל כשר מתחיל במטבח

מרכז החסד

חלוקת מזון לנזקקים

חגים ואירועים

פעילות ואירועים במעגל השנה

כולל ל’גיל הזהב’

שיעורי תורה לפנסיונרים

מועדון 13

לימוד והכנה לבר מצווה

תפילין ומזוזות

בדיקה ורכישה

רעיון החודש

אלול: חודש של שמחה

חודש אלול ידוע כחודש של חשבון הנפש, חודש התשובה והתיקון. תקופה שכזו, מטבעה, כרוכה ברצינות מסוימת, כובד-ראש, אפילו תחושת החמצה וצער על כל מה ששגינו. ניתן לכאורה להסיק מכך שמסורת ישראל מצפה מאיתנו בחודש זה לסוג של עצבות וקדרות. אך תורת החסידות שוללת זאת מכל וכל, היא מלמדת שגם ובעיקר עבודת התשובה צריכה ויכולה להיעשות מתוך שמחה דוקא.

השמחה היא מעקרונותיה החשובים של החסידות – להיות תמיד בשמחה ולעבוד את ה' אך ורק בטוב-לבב. פתגם חסידי ידוע אומר: ישנו דבר שאיננו מצוה, אך הוא מביא את האדם להתעלות ולגבהים שאף מצוה איננה יכולה להביאו, ויש דבר שאיננו עבירה, אך הוא יכול חלילה לדרדר את האדם כמו שאף עבירה לא תעשה זאת. הכוונה היא כמובן לשמחה ולעצבות. השמחה איננה מצוה מרשימת תרי"ג המצוות, כשם שהעצבות איננה אחת העבירות – אך השפעתן על מצבו הרוחני של האדם היא עצומה, ובכוחה של השמחה להעלות את האדם מעלה מעלה.

חסידות מלמדת שלא רק שעבודת התשובה צריכה להיעשות מתוך שמחה, אלא יתרה מכך, במצוות התשובה יש לשמוח יותר משאר המצוות. שהרי, אם כשמקיימים סתם מצווה צריכים להיות בשמחה – קל-וחומר כשעוסקים בתשובה, שהיא מצוה המתקנת ומשלימה את כל המצוות!

אכן, אין כל סתירה בין תשובה לשמחה. שמחה איננה ההיפך מרצינות. אפשר לעסוק בדברים הרציניים והחשובים ביותר, ועם זה להיות בשמחה גדולה. שמחה אמיתית, כידוע, איננה קלות-ראש וחיים נטולי-דאגות, ודאי שלא 'התפרקות' והתהוללות; וכבר אמרו גדולי החסידות – "שמחה אמיתית היא דבר רציני ביותר"...

מעבר לשמחה הגדולה מעצם ההזדמנות שניתנת לנו לתקן את מעשינו ולשדרג משמעותית את מקומנו הרוחני, מוסיפה לנו תורת החסידות סיבה נוספת לשמחה בחודש אלול דוקא, ומגלה שבחודש זה אנו זוכים לדבר נפלא – התגלות שלוש-עשרה מידות הרחמים של הקדוש-ברוך-הוא. מהי משמעותה של "התגלות" זאת?

על כך המשיל האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד, את המשל מפורסם, "משל המלך בשדה": משל למלך, שכאשר הוא נמצא בהיכל מלכותו אין המוני העם יכולים להיכנס אליו ולדבר עמו; רק יחידי-סגולה ומובחרים זוכים להיכנס אל המלך. אבל כשהמלך יוצא מעיר הבירה אל השדה, אל העם, יכול ורשאי כל אדם לגשת אליו ולשוחח עמו; והמלך, מצידו, מקבל את כל הבאים בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם.

והנמשל: כל השנה כולה אין זה פשוט כל-כך להגיע אל הקב"ה. אדם הרוצה להתקרב אל הבורא ולהתעלות נדרש לזכך את עצמו, לקדש את גופו ונפשו, לעסוק רבות בתורה ובתפילה, ורק אז זוכה הוא להתקרב ולהתחבר. הקדוש-ברוך-הוא דומה אז למלך הנמצא בארמונו, אשר לא כל אדם יכול להגיע אליו. אבל בחודש אלול הקב"ה יוצא אל ה'שדה', אל המוני העם העסוקים במלאכתם היומיומית, הוא מסיר את כל המחיצות וההגבלות ומאפשר לכל מי שרק רוצה בכך לגשת אליו ולדבוק בו. והוא מקבל את כל הבאים בסבר פנים יפות, באהבה ובחיוך גדול.

בחודש אלול אפוא מתקרב אלינו הא-ל בצורה שאין דומה לה. רק דבר אחד הוא מבקש מאיתנו: בואו, שובו אליי ואשובה אליכם. כל שנדרש מאיתנו הוא פשוט לגשת אל המלך. לנצל את הזמן היקר הזה להוסיף בקיום מצוות מתוך רצון ורגש, להתפלל ביתר כוונה, מתוך הבנה שהקדוש-ברוך-הוא נמצא ממש לידנו, מצפה, שומע ומאזין לתפילה. וחשוב מכל, פשוט לגשת אל המלך בשמחה גדולה – שמחה על ההזדמנות הנפלאה המוענקת לנו. שמחה של אלול.