טהרת המשפחה

לימוד והדרכה

קדיש

אמירת קדיש לעילוי נשמה

הכשרת מטבחים

אוכל כשר מתחיל במטבח

מרכז החסד

חלוקת מזון לנזקקים

חגים ואירועים

פעילות ואירועים במעגל השנה

כולל ל’גיל הזהב’

שיעורי תורה לפנסיונרים

מועדון 13

לימוד והכנה לבר מצווה

תפילין ומזוזות

בדיקה ורכישה

רעיון החודש

 

 

חודש תמוז, הוא החודש שבו זורחת השמש במלוא תוקפה והיא נראית כשולטת ביקום שלטון בלי מצרים. ראוי אז להיזכר דווקא בקיומו של… הירח! הכוונה כמובן, למשמעויות הסמליות-רוחניות של הדברים, ולמסקנות הנובעות מכך בקשר לתפקיד כל אחד מאתנו בעבודת ה'.

חז"ל אומרים במדרש: "דרך ארץ הוא שיהא הגדול מונה לגדול, והקטן מונה לקטן. עשו מונה לחמה שהיא גדולה ויעקב מונה ללבנה שהיא קטנה. מה חמה הזאת שולטת ביום ואינה שולטת בלילה, כך עשו יש לו חלק בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא, יעקב מונה ללבנה שהיא קטנה, מה הלבנה הזו שולטת בלילה וביום, כך יעקב יש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא".

כידוע, לוח השנה היהודי מבוסס על המחזור החודשי של הירח, ואילו לוח השנה הלועזי מבוסס על המחזור השנתי של השמש. זהו פירושו של מאמר המדרש: "עשו (הגדול) מונה (את הימים בשנה) לחמה, שהיא גדולה, ויעקב מונה ללבנה שהיא קטנה".

חז"ל מסבירים לנו את המשמעות הרוחנית-סמלית שבדבר. השמש מרשימה בגודלה ובעוצמתה ואילו הירח נראה קטן ופגום, אך בסופו של יום מגיעה השעה שבה השמש אינה זורחת ואז מתגלה זיוו והדרו של הירח כמאור בלעדי של היקום כולו. כך נראים, זה לעומת זה, הגויים מצד אחד ועם ישראל מצד שני. גם אם לכאורה אומות העולם נראים כמרשימים בעוצמתם ובהישגיהם החומריים והטכנולוגיים, הרי בסופו של דבר זורח אורו של עם ישראל בעולם, ותתגלה האמת על גדלותו הנצחית כעם הנבחר, "סגולה מכל העמים".

על פני במת ההיסטוריה העולמית, חלפו עמים גדולים ועצומים 'מעצמות-על' אשר שלטו בעולם כולו או ברובו ובסופו של דבר נעלמו מן השטח ואחרים תפסו את מקומם. רק עם ישראל הקטן ממשיך לצעוד בעוז ובחיוניות, עד שכל העמים יכירו באמת הגדולה והנצחית כי עם ישראל הוא העם הנצחי שקיבל את תורת אמת מאלוקים אמת.

ישנו צד נוסף במשמעות דימוי עם ישראל לירח. אנו רואים כי במהלך החודש חלים שינויים בירח. בתחילת כל חודש הוא עובר תהליך של "התחדשות" ומופיע במימדים זעירים ואז מיום ליום הולך אורו וגדל, עד שהוא מגיע באמצע החודש לשיאו ולמלואו.

תופעה זו מסמלת את קיומן של תקופות שונות בחיי עם ישראל, תקופות שפל ותקופות גאות. כאשר משה רבנו הוליך את עם ישראל ואת ארון הברית והלוחות במדבר וראינו ניסים בכל צעד ושעל או, כאשר בית המקדש היה קיים ולעם ישראל היו מלכים ונביאים – היה עם ישראל כירח במילואו, אך בזמן הגלות כשהחושך שורר בעולם, דומה עם ישראל לירח במיעוטו.

אולם עלינו לזכור ולדעת כי, גם כשהשמש זורחת בעוצמה גדולה ובלי כל שינויים ותמורות, וכמוה – הגויים השולטים כאילו שלטון בלי מצרים בעולם, בסופו של דבר יתחדש עם ישראל, כמו הירח ואורו ילך ויגדל עד שנזכה לעתיד המזהיר כאשר הלבנה תהיה במילואה ובני ישראל "עתידים להתחדש כמותה", ולא זו בלבד אלא שאור הירח יהיה כאור השמש ואורו של עם ישראל יאיר ויזרח במלוא תוקפו וגדולתו, "וכבוד ה' עליך זרח", בגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו.