טהרת המשפחה

לימוד והדרכה

קדיש

אמירת קדיש לעילוי נשמה

הכשרת מטבחים

אוכל כשר מתחיל במטבח

מרכז החסד

חלוקת מזון לנזקקים

חגים ואירועים

פעילות ואירועים במעגל השנה

כולל ל’גיל הזהב’

שיעורי תורה לפנסיונרים

מועדון 13

לימוד והכנה לבר מצווה

תפילין ומזוזות

בדיקה ורכישה

רעיון החודש

"וספרתם לכם" - האירו את עצמכם

להלן רעיון בנוגע לימים אלו שבין חג הפסח וחג השבועות, בהם אנו סופרים מידי ערב את ספירת העומר כהכנה למתן תורה, המבוסס על מכתב כללי של הרבי נשיא דורנו לבני ובנות ישראל בכל מקום שהם!  

ישנו סיפור על אחד מראשוני חסידיו של אדמו"ר הזקן, בעל התניא והשו"ע, שהיה ידוע בשם ר' גבריאל נושא-חן, ורעייתו חנה רבקה.

ר' גבריאל היה מן הנכבדים ביותר בקהילת ויטבסק. אולם גם לאחר 25 שנה לנישואיו לא זכה לילדים ובנוסף לכך כתוצאה מאנטישמיות ששררה אז, אף איבד את כל רכושו.

משום כך הצטער מאד כאשר אדמו"ר הזקן היה זקוק לסכום גדול לצורך פדיון שבויים, והוא, ר' גבריאל, לא היה מסוגל לתרום את חלקו, כפי שהוטל עליו ע"י אדמו"ר הזקן. כשנודע הדבר לאשתו מכרה את יהלומיה ותכשיטיה תמורת הסכום הדרוש. את המטבעות שפשפה היטב עד שהבהיקו תוך כדי תפילה שגם מזלם יבהיק ויתנוצץ. לאחר מכן ארזה את המטבעות ומסרה אותם לבעלה על-מנת להוליכם לאדמו"ר הזקן.

בהגיעו אל אדמו"ר הזקן, הניח ר' גבריאל את החבילה על השולחן ולפי הוראת הרבי פתח את החבילה, והמטבעות הבהיקו באור מיוחד במינו.

אדמו"ר הזקן שקע בהרהורים ואז אמר לר' גבריאל: "מכל הזהב, הכסף והנחושת שבני ישראל תרמו להקמת המשכן לא הבריק אף חפץ מלבד הכיור וכנו, שנעשו ממראות הנחושת שנשי ישראל תרמו במסירות-נפש ובשמחה למשכן. אמור נא לי, איפוא, מהיכן באו המטבעות המבריקים הללו". ר' גבריאל נאלץ לספר לו על מצבו וכיצד רעייתו, חנה רבקה בת ביילא, השיגה את הכסף.

אדמו"ר הזקן השעין את ראשו על זרועותיו בדביקות משך זמן רב. לאחר מכן הרים את ראשו ובירך אותו ואת רעייתו בילדים, אריכות ימים, עושר ונשיאת חן מיוחדת במינה. הוא הורה לר' גבריאל לסגור את עסקו בויטבסק, ולהתחיל לסחור ביהלומים ואבני חן. ברכת הרבי התקיימה במילואה. ר' גבריאל נושא חן התעשר, ונולדו להם בנים ובנות. הוא נפטר בגיל 110 שנה, ואשתו כשנתיים אחריו.

את הסיפור הזה סיפר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, ובקשר לזה חזר על דבר תורה של אדמו"ר הזקן על משמעות הפסוק "וספרתם לכם" הנאמר בספירת העומר. ו'ספרתם' מלשון 'ספיר' אור ובהירות. וספרתם 'לכם'  האירו את ה'לכם', את עצמכם.

בין העניינים העמוקים שיש ללמוד מן הסיפור הנ"ל, כלולה גם ההוראה דלהלן: למרות שמטבעות הצדקה שאנשים שונים נותנים דומים אלה לאלה במספרם ובערכם, הרי כשנותנים אותם במסירות נפש ובשמחה הם מקבלים ברק ואור מיוחד, והם מאירים אפילו בעולם הגשמי, וכל-שכן בעולם הרוחני.

מובן שכך גם היחס לצדקה ברוחניות. כל פעילות בהפצת תורה ומצוות, כאשר היא מוארת באור ובחום של החסידות ונעשית במסירות נפש ובשמחה, הרי נוסף על כך שהפעילות עצמה מצליחה, יש לה השפעה גדולה יותר לעין ערוך, והיא מביאה זכות מיוחדת במינה.

בקיום כל מצוה יש זכות עצומה, אך כשמתווסף אליה האור והחיוניות על-ידי קיום המצוה במסירות נפש ובשמחה, גדולה הזכות והתוצאה באין ערוך.