טהרת המשפחה

לימוד והדרכה

קדיש

אמירת קדיש לעילוי נשמה

הכשרת מטבחים

אוכל כשר מתחיל במטבח

מרכז החסד

חלוקת מזון לנזקקים

חגים ואירועים

פעילות ואירועים במעגל השנה

מועדון 13

לימוד והכנה לבר מצווה

תפילין ומזוזות

בדיקה ורכישה

ימי ההילולא של הרמב”ם והאדמו”ר הזקן

ב"ה, ערב שבת קודש פר' 'שמות', ח"י טבת ה'תשע"ח (5.1.18)

לידידיי היקרים והנכבדים שיחיו,

שלום וברכה!

הננו מתקרבים לימי ההילולא של רבנו משה בן מימון 'הרמב"ם' שהסתלק ב-כ' טבת ושל רבי שניאור זלמן מליאדי 'אדמו"ר הזקן' מייסד חסידות חכמה בינה ודעת (=חב"ד) שהסתלק ב-כ"ד טבת.

מעניין שיש צד השווה בין שני הענקים הללו. שניהם כתבו חיבורים, גם בנגלה דתורה וגם בפנימיות התורה. הרמב"ם כתב את ספר 'משנה תורה' לקטן ולגדול, הכולל את כל הלכות התורה וכן כתב את הספר 'מורה נבוכים' שכשמו כן הוא, מורה דרך לנבוך עפ"י פנימיות התורה.

אדמו"ר הזקן ידוע ומפורסם בכל תפוצות ישראל בכינוי 'בעל השולחן ערוך והתניא' על שם ספריו. ה'שולחן ערוך' על הלכות התורה וה'תניא' הכולל תשובות ועצות לכל יהודי בכל עניין של עבודת ה'.

בנוסף לכך, ניתן למצוא ביטוי לשילוב של נגלה ופנימיות התורה גם בשמותיהם. הרמב"ם נכתב עם מ' פתוחה ומ' סתומה. הגמרא (שבת ק"ד, ע"א) אומרת כי מ' פתוחה מרמזת על נגלה דתורה ומ' סתומה מרמזת על פנימיות התורה.

כמו כן אצל אדמו"ר הזקן ששמו שניאור מרמז על פעמיים אור (=שני אור) תורת הנגלה ותורת החסידות אותה הוא גילה לכל אחד ואחת.

דבר מעניין נוסף, ניתן למצוא גם בתחילת ספריהם. הרמב"ם מתחיל את ספרו 'משנה תורה' במילים 'יסוד היסודות ועמודהחכמות לידע שיש שם מצוי ראשון' וכו'. ארבעת האותיות הראשונות הינם שם ה' (י'-ה'-ו'-ה'). גם אדמו"ר הזקן מתחיל את ספר ה'שולחן ערוך' במילים 'יהודה בן תימא אומר', כפי שהגמרא (סוטה י', ע"ב) אומרת שיהודה זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"ה (בשמו מופיעות כל ארבעת האותיות של שם ה').

שניהם, הרמב"ם ואדמו"ר הזקן היו מנהיגי ישראל אמיתיים שהשפיעו ומשפיעים עד היום שפע של תורה בנגלה ובפנימיות לכל עם ישראל בכל הדורות.

ואוסיף, אצל הרבי מליובאוויטש נשיא דורנו מצינו גם את כל השילובים הנ"ל. שמו הראשון מנחם כולל מ' פתוחה וסתומה ואכן ראינו את השפע בלי גבול שהרבי משפיע גם בתורת הנגלה וגם בתורת החסידות. ספרו הראשון של הרבי, ספר 'היום יום' מתחיל אף הוא במילים 'יום התוועדות וקבלת החלטות' הכוללים את שם ה'.
 

כעת הזמן להתחזק בקביעות עיתים לתורה בלימוד ספר משנה תורה לרמב"ם (לפי החלוקה היומית), בספר התניא (כפי שנחלק לימי השנה) ובספריו של הרבי בליקוטי שיחות, ספרי המאמרים, אגרות הקודש וביתר ספריו הרבים ש'הפך בה והפך בה דכולא בה'. עדי נזכה כולנו ל'מלאה הארץ דעה את ה', כמים לים מכסים' בגאולה הקרובה ע"י משיח צדקנו.

 

בברכת שבת שלום ומבורך

(להזכירכם, הדלקת נרות שבת באזור תל אביב בשעה 16:28, צאת השבת בשעה 17:31.)

הרב יוסף גערליצקי 

שליח הרבי מליובאוויטש לתל אביב – יפו