טהרת המשפחה

לימוד והדרכה

קדיש

אמירת קדיש לעילוי נשמה

הכשרת מטבחים

אוכל כשר מתחיל במטבח

מרכז החסד

חלוקת מזון לנזקקים

חגים ואירועים

פעילות ואירועים במעגל השנה

מועדון 13

לימוד והכנה לבר מצווה

תפילין ומזוזות

בדיקה ורכישה

כנס ’הכנה למתן תורה’

 

בישיבת חב"ד ליובאוויטש "חזון אליהו" בתל אביב התקיים בער"ח סיון כינוס תורה במלאות 19 שנה לפטירתו של עו"ד ר' אליהו מירון ע"ה אשר על שמו נקראת הישיבה. בכינוס ציינו גם את יום ה-30 לפטירתה של מרת פנינה מירון ז"ל רעייתו של הר"ר מרדכי (מוטי) מירון ע"ה שנפטרה בחטף בער"ח אייר.

בכינוס, שעמד בסימן של "הכנה למתן תורה" השתתפו תלמידי הישיבה, אברכי הכולל, בני משפחת מירון וידידי הישיבה.

הרב שאול רייצעס ר"מ בישיבה נשא דברי פתיחה כשמייחד את דבריו על הכאב הגדול בפטירתה של מרת פנינה מירון  רעייתו של הר"ר מרדכי מירון מי שכמעט מידי שנה - עד לפטירתו - היה נושא דברי תורה אשר היו בנויים לתלפיות ומייחד דברים לע"נ אביו ואילו השנה למרבה הצער הכינוס מוקדש גם לזכר רעייתו.

הנואם הראשון היה פרופ' ר' יהודה סקורניק שנשא קווים לדמותו של חמיו הר"ר אליהו ע"ה, כמה חשוב היה לו הצביון היהודי של העיר תל אביב ולכן בני המשפחה החליטו לאחר פטירתו שאין דרך הולמת יותר להנציח את זכרו אלא לפתוח מקום של תורה בלב הכרך הגדול, כמו"כ סיפר על דמותה של הגיסה מרת פנינה ע"ה, על הבית שבנתה יחד עם בעלה הר"ר מרדכי ע"ה בית של תורה עם שיעורי תורה לרוב ויחד עם זאת בית של גמילות חסדים - כל מי שנכנס לבית והיה זקוק לעזרה זכה לסיוע ככל שיכלו. בסיום דבריו איחל לתלמידי הישיבה שימשיכו ויעשו חיל בלימודם ויפיצו את אור התורה והחסידות ברחבי העיר.

הרב מנחם גערליצקי משלוחי הרבי בעיר ורב בית הכנסת 'סי אנד סאן' נשא את המשא המרכזי -בעומדנו ערב חג השבועות חג מתן תורה שהוא גם יום ההילולא של הבעל שם טוב, הרב גערליצקי עמד על דמותו הייחודית של הבעל שם טוב כפי שבא לידי ביטוי בתורתו הנמצאת בספר כתר שם טוב ובעוד ספרים, ועל חשיבות לימוד תורת החסידות.

ראש הישיבה הרב מאיר אריה שמערלינג דיבר בגדר קרבן תמיד שמשה רבנו הקריב לפני מתן תורה.

שליח הרבי לתל אביב ורב קהילת חב"ד הרב יוסף שמואל גערליצקי הסביר בטוב טעם משמעות האיחול 'קבלת התורה בשמחה ובפנימיות'.

עו"ד ר' יצחק מירון ערך סיום ששה סדרי משנה שנלמדו ע"י בני משפחת מירון וידידי המשפחה לע"נ מ' פנינה מירון וגם הוא עמד בדבריו על דמותה של הנפטרת, בסיום דבריו נאמר קדיש ע"י הבנים.

עם סיום הודה המנחה למנהל הישיבה הרב לוי וולף על אירגון הכינוס המרתק.