טהרת המשפחה

לימוד והדרכה

קדיש

אמירת קדיש לעילוי נשמה

הכשרת מטבחים

אוכל כשר מתחיל במטבח

מרכז החסד

חלוקת מזון לנזקקים

חגים ואירועים

פעילות ואירועים במעגל השנה

מועדון 13

לימוד והכנה לבר מצווה

תפילין ומזוזות

בדיקה ורכישה

היום הגדול והקדוש ג’ תמוז

בשבת קודש הבא פר' קורח - ג' תמוז (16.6.18) נציין את יום ההילולא ה-24 של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נשיא דורנו זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל.

יום זה הינו יום של חשבון נפש ויום של התקשרות לכ"ק אדמו"ר כפי שאדמו"ר הזקן כותב באגרת הקודש (פרק ז"ך) 'ורוחו עומדת בקרבנו ממש, כי בראותו ילדיו מעשה ידיו בקרבו יקדישו שמו יתברך, אשר יתגדל ויתקדש כאשר נלך בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו נצח סלה ועד'.

ביום זה נערוך חשבון נפש איך להוסיף בג' הקווין שעליהם העולם עומד, 'תורה תפילה וצדקה' ובפעולותיו הברוכות של הרבי ואיך להפיץ את תורתו ודרכו של הרבי לעצמנו, בקרב משפחתנו ומיודעינו ולכל יהודי באשר הוא, שהרי לפי פסק דין של הרמב"ם (הלכות תשובה פ"ג ה"ה) "... צריך כל אדם שיראה עצמו וכל העולם, חציו חייב וחציו זכאי... עשה מצווה אחת, הרי הכריע את עצמו והכריע את כל העולם כולו לכף זכות...".

 

ניתן לכתוב פדיון נפש ובו לבקש שהרבי יעורר רחמים רבים עבורנו לכל המצטרך בגשם ורוח גם יחד (לציין שם ושם אימא) ולהעבירו אלינו כדי שייקרא על הציון הק'. (ניתן לשלוח אלינו לפקס: 03-5250199 או באימייל chabad@012.net.il).

טופס פ"נ ניתן להוריד כאן 

בהזדמנות זו, הנני להזכיר בנוגע למנהגים הקשורים ליום ההילולא;

א. להדליק 'נר נשמה' ביום שישי לפני הדלקת נרות שבת, שידלק במשך המעת לעת (אם אפשר נר שעוה).

ב. ללמוד פרקי משניות המתחילים באותיות שמו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

ג. לכתוב פדיון נפש ע"מ להעביר לציון הק'.

ד. להפריש צדקה לפני שבת ג' תמוז עבורך ועבור כ"א מבני הבית (ילדים, נכדים שיחיו) למוסדות תורה וחסד שנוסדו בברכתו ולפי הוראותיו של הרבי זי"ע.

ה. להתוועד בהתוועדות חסידים מתוך אהבת ישראל והחלטות טובות בעשרת המבצעים בפועל ממש.

והעיקר שביום גדול זה, נתקשר באהבה רבה ללכת בדרך הישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו נצח סלה ועד, בלימוד התורה נגלה ופנימיות, באהבת ישראל לכל יהודי, להפיץ התורה ומצוותיה והמבצעים הק', בחום ואור חסידותיים עד שנזכה כולנו, בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו לראות את משאלות לבו הק' מתגשמות כבר עוד לפני ג' תמוז 'ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים' בקבלת פני משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש.