פרשת ‘כי תשא’ במבט חסידי עם הרב שאול רייצס • לצפיה