מרכז חב”ד תל אביב הוקם בשנת תשמ”א (1981) ע”י הרב יוסף גערליצקי, שנשלח מארה”ב לתל אביב ע”י הרבי מליובאוויטש, זאת במטרה להקים בעיר הגדולה בארץ, מרכז של חב”ד שמטרתו לעסוק בהפצת יהדות ועזרה לציבור בדרכה של חב”ד המבוססת על אהבת ישראל הכוללת ערבות הדדית ואכפתיות לכל יהודי באשר הוא .
במהלך השנים הקים מרכז חב”ד בתל אביב מוסדות חינוך לילדים נוער ומבוגרים על בסיס העיקרון של אהבת עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. מוסדות חינוך אלו כוללים גני ילדים, בתי ספר, ישיבה לבחורים לאחר שירותם הצבאי ומועדון לפנסיונרים. כמו כן פרוסים ברחבי העיר למעלה מ-50 סניפים הפועלים בשכונות העיר תל אביב ובאוניברסיטת תל אביב.
בנוסף פועל הארגון בהקמת שיעורי תורה ויהדות לגברים ונשים ברחבי העיר ומקיים אירועים והרצאות לקראת חגי ישראל ומועדיו בבתי הרפואה, בתי אבות, משטרת ישראל וחיילי צה”ל. כחלק מהשירות הניתן לציבור, עוסק הארגון בהכנת נערים לבר מצווה במועדון 13 בו הם לומדים על היהדות, כמו כן ניתן שירות של בדיקת תפילין ומזוזות.
אחת הפעילויות המרכזיות של הארגון הינה בתחום הרווחה העוסקת בעזרה לאלפי משפחות נזקקות ע”י חלוקת חבילות מזון ובגדים וע”י קרנות סיוע וגמ”ח וכן בהקמת מסגרות קיץ לילדים נזקקים.
מרכז חב”ד ליובאוויטש תל אביב הינה עמותה מוכרת ע”י כל הרשויות בישראל ומאוגדת כעמותה וולונטרית הנמצאת תחת פיקוח מלא ושוטף ע”י כל הגורמים המוסמכים, הן בתחום הפעילות והן בתחום הכספי וכתוצאה מכך יש בידה את כל האישורים בנושא.
הבהרה משפטית / הגבלת אחריות:
למען הזהירות מובהר בזאת כי המונח “סניפים ומוסדות” באתר זה, לרבות בכותרת הדף, נעשה לנוחות בלבד ואין בו כדי להצביע ו/או להעיד על זיקת אחריות מכל סוג בין גוף כלשהו שמתפרסם באתר זה לבין עמותת “מרכז חב”ד ליובאוויטש – תל אביב” ו/או מפעילת אתר זה. כמו כן, אין לראות בפרסום הגוף באתר זה כאישור על ניהולו התקין ועל מעמדו המשפטי. המונח “גוף” לעיל מתייחס לכל סניף ו/או מוסד ו/או תאגיד ו/או קבוצת פעילים שפועלת תחת שם כלשהו, אף אם הם פועלים שלא במסגרת תאגיד משפטי שנרשם כחוק בארץ או במדינה כלשהי בעולם.

כתוב לנו

בית חב”ד זמין עבורך ומחכה לפניתך