עשרת המבצעים

הרבי מליובאוויטש נתן דגש מיוחד על ‘עשרת המבצעים’ – עשר מצוות אשר מפני חשיבותן הן מהוות עיקר ויסוד לקיום העם היהודי – גברים נשים בכל גיל. מצוות אלו מחזקות את הקשר שלנו לבורא העולם, מביאות אור ושמחה לסביבתנו ומזרזות את הגאולה האמיתית והשלימה.

 

אהבת ישראל

הוסף באהבת ואחדות ישראל.
אהבה ומאור פנים לכל יהודי באשר הוא מאחדים את העם ומתקנים את סיבת הגלות. באהבת ישראל – נביא את הגואל.

.

 


חינוך יהודי

דאג שכל ילד וילדה יקבלו חינוך יהודי-תורני אמיתי המיוסד על אמונה בבורא העולם ומנהיגו, בתורתו ובמצוותיו. רק חינוך זה מבטיח את עתיד הילד ונצחיות העם היהודי.

 


לימוד תורה

למד תורה בכל יום. לימוד תורה יומי הוא מנת המזון הרוחני של הנשמה. הקדש זמן בכל יום ללימוד עיוני בתורת ישראל.

 

 

 

הנחת תפילין

הנח תפילין כשרות בכל יום חול. התפילין מעצימות את נשמתנו ומחזקות את הקשר עם בורא העולם. הנחת תפילין מהווה גם סגולה מופלאה להרתעת אויבינו.

 

 

 

קביעת מזוזה

המזוזה בפתח הבית מזכירה את השגחת הבורא עלינו ומהווה הגנה ושמירה על הבית ודייריו. וודא שבכל חדר בביתך קבועה מזוזה כשרה. יש לבדוק מידי פעם את כשרות המזוזות.

 

נתינת צדקה

תן צדקה בכל יום חול לאדם נצרך או למוסדות תורה וחסד. חשוב שקופת הצדקה תימצא בקביעות בביתך ובמקום עבודתך. ‘גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה’.

 

ספרי קודש בבית

קנה ספרי קודש לביתך. בעיקר כדאי שיימצאו בבית, סידור תפילה, חומש, תהלים ותניא. הספרים משרים קדושה בביתנו ומזכירים את הערכים החשובים באמת.

 


הדלקת נרות שבת קודש

מצווה חשובה היא לכל נשי ובנות ישראל, ואף ילדות קטנות, להדליק נרות בערב שבת, בזמן (המתפרסם בלוחות) ובברכה. אור נרות השבת משרה ברכה ושלווה בבית היהודי.

 

כשרות

שמור על כשרות המאכלים, בתוך הבית ומחוצה לו. וודא כי המטבח בביתך מתנהל על פי כל דיני הכשרות.

 

 

טהרת המשפחה

קדושת וטהרת הבית היהודי מביאים בריאות ואושר בחיי המשפחה והזוגיות. חובת ההקפדה על חוקי הטהרה חלה על זוגות צעירים ומבוגרים כאחד. 

 

להדפסה