טהרת המשפחה

לימוד והדרכה

קדיש

אמירת קדיש לעילוי נשמה

הכשרת מטבחים

אוכל כשר מתחיל במטבח

מרכז החסד

חלוקת מזון לנזקקים

חגים ואירועים

פעילות ואירועים במעגל השנה

כולל ל’גיל הזהב’

שיעורי תורה לפנסיונרים

מועדון 13

לימוד והכנה לבר מצווה

תפילין ומזוזות

בדיקה ורכישה

כנס מיוחד בנושא ’ברכות הנהנין’ בישיבת חב”ד ת”א

השבוע נערך בישיבת חב"ד ליובאוויטש "חזון אליהו" כינוס תורה במלאות 18 שנה לפטירתו של עו"ד ר' אליהו מירון ע"ה אשר על שמו נקראת הישיבה ובסמיכות ליום השנה לפטירתו של בנו הר"ר מרדכי (מוטי) מירון ע"ה שנפטר לפני שנתיים ימים.


הכינוס תורה עמד בסימן של "הלכות ברכות הנהנין"  - נושא שתלמידי הישיבה והאברכים עמלים בו החל מתחילת שנת הלימודים בלומדם לעיון את הלכות ברכות הנהנין לאדמו"ר הזקן.


הרב נחום קפלן משפיע הישיבה פתח את האירוע ודיבר על הקשר בין קיום הכינוס תורה לפרשת השבוע אם בחוקותי תלכו - שתהיו עמלים בתורה ועל החשיבות של ברכות הנהנין עם כוונה ראויה וציין את הוראת כ"ק אדמו"ר הצמח צדק לרבה של צ'רניגוב הרד"צ חן בהיותו ילד שעליו להקפיד על כוונה בברכות. 


ראש הישיבה הרב מאיר אריה שמערלינג דיבר אודות האם אנו אומרים ספק ברכות להקל או ספק ברכה לבטלה לחומרא והביא את דעת הראשונים המדברים בענין זה.


אורח הכינוס היה הרב חיים פרוס מו"צ בכפר חב"ד ומחבר ספר ברכות הנהנין המבואר אשר ריתק את הקהל שעה ארוכה אודות אופנים שונים בהם כולנו נתקלים בחיי היום-יום ומה הדין במקרים אלו. ההרצאה לוותה במצגת מרהיבה שהוסיפה רבות בהבנת הנושאים עליהם דיבר. תוך כדי ההרצאה הקהל שאל שאלות וקיבל תשובות מפורטות. בסיום דבריו ציין הרב פרוס בפני הקהל את התרשמותו הרבה מה'קול תורה' בתוך שאון הכרך הגדול ואיחל לתלמידי הישיבה שיעלו ויצליחו בלימודם ויהיו תמימים 'נרות להאיר' כרצונם של רבותינו נשיאנו.


שליח הרבי לעיר תל אביב ורב קהילת חב"ד הרב יוסף שמואל גערליצקי דיבר בענין תקנת רבי יוחנן בן זכאי שיהא יום הינף כולו אסור כי מהרה יבנה המקדש וכו' וקישר עפ"י שיחת הרבי שלכן גם אין תוקעין בשופר בראש השנה שחל להיות בשבת על אף שבטל הטעם לגזירה דרבה (להדעות שאין בזה"ז רשות הרבים מדאורייתא), כי מהרה יבנה המקדש. 


חתם את הכינוס נציג המשפחה עו"ד ר' יצחק מירון שי' שדיבר בסוגיא ממסכת כתובות - המסכת הנלמדת בישיבה בשנה זו -בענין ג' שבועות. בסיום דבריו נשא דברים לדמותו של אביו ועל ה'גאון יעקב' שהיה לו גם כאשר התעסק עם כאלו שאינם בני ברית.והוסיף על אף שמשפחתנו אינה משתייכת לחסידות חב"ד ברור לנו שבמשך דורות רבים לא היה בעם ישראל מנהיג בעל שיעור קומה בכל התחומים עם מבט למרחוק כמו הרבי מליובאוויטש זי"ע. לכן כשרצינו להנציח את זכרו של אבא לא ראינו שותפים טובים יותר מאשר עם חב"ד הפועלים בכל מקום בתוקף ובגאווה יהודית בכוחו של הרבי. בסיום דבריו איחל לתלמידי הישיבה שימשיכו ויעשו חיל בלימודם ויפיצו את אור התורה והחסידות ברחבי העיר.